Αποτελέσματα - Semi Final

Αποτελεσματα: LEGO Colour Picking
Semi Final Final (Best of the Best)

Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1

OrderΕπίπεδοIDTeam nameΡομπότPoints1Points2Total points
2Primary 4th - 6th Grade348COLOUR 1COLOUR 14812
10Primary 4th - 6th Grade544EpistimonesEPISTIMONES OLEE459
7Primary 4th - 6th Grade185LAOURIS 104Rainbow2 0 2
18Primary 4th - 6th Grade112LAOURIS 777Girls_Colours 0
17Primary 4th - 6th Grade8SESTASESTA 0 0 0
15Primary 4th - 6th Grade206LAOURIS 107Hardest 0 0 0
14Primary 4th - 6th Grade77LAOURIS 105LCP 0 0 0
13Primary 4th - 6th Grade340APOPLOUS APOPLOUSBLOCKHEAD 0 0 0
12Primary 4th - 6th Grade158LAOURIS 103ColoursRainbow 0 0 0
9Primary 4th - 6th Grade82LAOURIS 14LCOLOURS 0 0 0
3Primary 4th - 6th Grade124LAOURIS 109LCP2 0 0 0
1Primary 4th - 6th Grade342APOPLOUS ENGINEERSHUGGER 0 0 0
6Primary 4th - 6th Grade343APOPLOUS WELDERSGRABBER-2 0 -2

Γυμνάσιο 1η - 3η Τάξη - GROUP 2

OrderΕπίπεδοIDTeam nameΡομπότPoints1Points2Total points
3Gymnasium 1st - 3rd Grade42LAOURIS 7L743912
2Gymnasium 1st - 3rd Grade36Laouris 113L131 0 0 0

Γυμνάσιο 4η - 7η Τάξη - GROUP 3

OrderΕπίπεδοIDTeam nameΡομπότPoints1Points2Total points
1Gymnasium 4th - 7th Grade15LAOURIS 5L10612820