Αποτελέσματα - Semi Final

Time Bonus Points: are awarded ONLY when all four candles are extinguished before the 3 minutes limit is reached. The remaining seconds (until the expiration of the 180 seconds) are added as points to the score. Otherwise the value is 0.
Αποτελεσματα: LEGO Girls Firefighting
Semi Final Final (Best of the Best)

Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1

OrderΕπίπεδοIDTeam nameΡομπότPoints1Time bonus1Points2Time bonus2Points3Time bonus3Total points
3Primary 4th - 6th Grade107LAOURIS 777FireGirls100 0 100 0 0 0 200
2Primary 4th - 6th Grade191LAOURIS 108Smart_Fire 0 0 0 0 0 0 0
1Primary 4th - 6th Grade295BEST GIRLSBEST BOT 0 0 0 0 0 0 0

Ειδική (Στρατιώτες & Ενήλικες) - GROUP 2

OrderΕπίπεδοIDTeam nameΡομπότPoints1Time bonus1Points2Time bonus2Points3Time bonus3Total pointsΠληροφορίες
1Special (Soldiers & Adults)412EDUC8 ROBOWOMENEANTAS XX 0 0 0 0 0 0 15