Το θέμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής: Τα Ρομπότ για μια Κοινωνία Χωρίς Αποκλεισμούς

Η Επιστημονική Επιτροπή της διοργάνωσης αποφάσισε ότι το θέμα για το διαγωνισμό Educational Robotics ENGINO & LEGO θα είναι "Τα Pομπότ για μια Κοινωνία Χωρίς Αποκλεισμούς".

Η ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην κοινωνία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του κράτους και των άλλων ομάδων του πληθυσμού ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες που προσφέρονται.  

Οι μικροί μαθητές των τάξεων  της 1ης - 3ης και 4ης - 6ης Δημοτικού θα συνεργαστούν και χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους θα κατασκευάσουν περιβάλλον στα οποία να συμμετέχουν ρομπότ για το συγκεκριμένο θέμα και τα οποία θα επιδείξουν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης σε ειδικό εκθεσιακό χώρο. 

Δείτε τους κανονισμούς για την Εκπαιδευτική Ρομποτική.