Τελικό Πρόγραμμα ROBOTEX CYPRUS & Οδηγίες Πρόσβασης

Η Οργανωτική Επιτροπή του ROBOTEX CYPRUS 2018 ανακοινώνει το τελικό πρόγραμμα της διοργανώσης.  

Το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αγλαντζιά, τα πιο κάτω είναι οδηγίες πρόσβασης: