Μοντέλα Drones για το Διαγωνισμό

Προς διευκόλυνση της έρευνας για αγορά Drone την οποία οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο διαγωνισμό Drone αναμένεται να κάνουν, παρουσιάζονται πιο κάτω ορισμένα μοντέλα Drone και πιθανοί προμηθευτές . Τα μοντέλα είναι ενδεικτικά και επαφίεται στον  συμμετέχοντα να επιλέξει το κατάλληλο εξοπλισμό για τη συμμετοχή και επιβεβαίωση ότι το μοντέλο καλύπτει τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι ως Διοργανωτές, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής, δεν συστήνουμε και δεν προωθούμε οποιοδήποτε μοντέλο έναντι άλλου μοντέλου Drone. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν τη δική τους έρευνα, να αξιολογήσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε επιλογής, τις λειτουργικές δυνατότητες, και άλλα κριτήρια τα οποία θα θέσουν, και βέβαια το αντίστοιχο κόστος. Η μόνη εισήγηση που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιλέξετε Drone το οποίο να είναι και προγραμματιζόμενο.

Μοντέλο Drone

Ιστοσελίδα Πηγής/Προμηθευτή

Tello

https://www.haldera.com.cy/

https://store.djicyprus.com/en/

https://www.ryzerobotics.com/tello-edu 

Air:bit 2 Programmable Drone

 

https://shop.makekit.no/en/products/air-bit-2-micro-bit-drone?variant=42659097051291

https://eu.robotshop.com/products/airbit-2-programmable-drone-kit-w-2x-microbit

https://eu.robotshop.com/products/airbit-2-programmable-drone-kit-w-2x-microbit-wifi-camera-fly-more-kit

CoDrone

 

https://www.robolink.com/products/codrone-edu

https://eu.robotshop.com/products/codrone-edu

https://www.robolink.com/products/codrone-mini

https://eu.robotshop.com/products/codrone-mini-programmable-quadcopter

Bitcraze Crazyflie 2.1

https://store.bitcraze.io/products/crazyflie-2-1

https://eu.robotshop.com/products/crazyflie-21-open-source-quadcopter-drone