Αποτελέσματα - Semi Final

Αποτελεσματα: LEGO FOLKRACE
Semi Final Final (Best of the Best)

Γυμνάσιο 4η - 7η Τάξη - GROUP 1

OrderΕπίπεδοIDTeam nameΡομπότPoints1Points2Points3Total points
2Gymnasium 4th - 7th Grade119LAOURIS 5L5_24202367
1Gymnasium 4th - 7th Grade464DAS robotFinn_17181954
3Gymnasium 4th - 7th Grade157WeRFriendsL5_0_0_016191752

Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 2

OrderΕπίπεδοIDTeam nameΡομπότPoints1Points2Points3Total points
3Primary 4th - 6th Grade127LAOURIS 7l_77726192570
1Primary 4th - 6th Grade149NOESISL333320242367
4Primary 4th - 6th Grade114ROBOCURIOUSl144417222362
2Primary 4th - 6th Grade143EXTREME TEAMl_2022__14151746

Γυμνάσιο 1η - 3η Τάξη - GROUP 3

OrderΕπίπεδοIDTeam nameΡομπότPoints1Points2Points3Total points
3Gymnasium 1st - 3rd Grade122KORIVOSL1_1127232575
2Gymnasium 1st - 3rd Grade100TOPKIDSL11_325202469
1Gymnasium 1st - 3rd Grade124SUPERIORITYl13_13322201759
4Gymnasium 1st - 3rd Grade176INTELLIGENT ROBOTL32912181343