Κανονισμοί ΝΕΟΥ Διαγωνισμού ENGINO Colour Picking

Ανακοινώνονται οι κανονισμοί του νέου εκπληκτικού διαγωνισμού Colour Picking που προτάθηκε και υλοποιείται από την ENGINO. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν δύο ομάδες στην πίστα που είναι χωρισμένη σε δύο μέρη οι οποίες καλούνται να μαζέψουν κύβους με διαφορετικά χρώματα και διαφορετικούς βαθμούς.  Νικητής θεωρείται το ρομπότ που μαζεύει κύβους με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών.  

Δείτε την Ελληνική έκδοση των κανονισμών του διαγωνισμού Colour Picking.  

Δείτε την Αγγλική έκδοση των κανονισμών του διαγωνισμού Engino Colour Picking.