Κριτήρια Αξιολόγησης για ENGINO MINI & LEGO WeDO

Τα κριτήρια αξιολόγησης  των κατασκευών των ομάδων που συμμετέχουν στην πρόκληση του ENGINO MINI & LEGO WeDO είναι βασισμένα στα κριτήρια του παγκόσμιου διαγωνισμού ROBOTEX και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω στοιχεία: 

  • Αυθεντικότητα της ιδέας 
  • Εφαρμογή της ιδέας 
  • Ποιότητα της κατασκευής 
  • Ομαδικότητα
  • Υποστήριξη της εργασίας από την ομάδα 
  • Υποστηρικτικό βίντεο 
  • Μοναδικότητα της ιδέας 

Κατεβάστε τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόκλησης ENGINO MINI & LEGO WeDO.

Οι διαγωνιζόμενοι σε αυτή την πρόκληση υπενθυμίζονται ότι μπορούν να υποβάλουν τα υποστηρικτικά βίντεο τους μέχρι το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018

Για την υποβολή των βίντεο, ο προπονητής της ομάδας θα πρέπει να "ανεβάσει" τα βίντεο σε διαμοιραζόμενο φάκελλο (shared folder) στο Dropbox ή στο Google Drive και να αποστείλει μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] στο οποίο να περιλαμβάνεται ένας σύνδεσμος για πρόσβαση στο διαμοιραζόμενο φάκελλο.

To όνομα του κάθε βίντεο να είναι το όνομα της ομάδας που αντιπροσωπεύει.