Έκθεση Ρομποτικών Κατασκευών από Άτομα με Αναπηρίες

Μέσα στα πλαίσια του ROBOTEX CYPRUS18  η Οργανωτική Επιτροπή θέλοντας να δώσει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε άτομα με αναπηρίες, αποφάσισε όπως καλέσει τα άτομα με αναπηρίες να επιδείξουν τις ρομποτικές κατασκευές τους.

Σημειώνεται ότι η έκθεση αυτή δεν σχετίζεται με τους διαγωνισμούς ENGINO MINI & LEGO WeDO που έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση για πλήρεις λεπτομέρειες και πως να λάβετε μέρος.